RAADPLEGINGEN

Waarmee kan u bij ons terecht

 • Diagnose en behandeling van acute infecties bij volwassenen en kinderen
 • Diagnose en behandeling van orthopedische aandoeningen
 • Opvolging van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en longziekten, artrose enz.
 • Aanpak en begeleiding bij psychische problemen
 • Eerste zorgen bij dringende zaken zoals bewustzijnsverlies, stuipen, hoge koorts, hevige buikpijn, pijn op de borst, allergische reacties, kortademigheid enz.
 • Preventieve onderzoeken zoals screening naar baarmoederhalskanker, darmkanker, borstkanker en hart- en vaatziekten
 • Rookstopbegeleiding
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Zorg voor de (aller)kleinsten
 • Zorg voor de ouderen en specifiek de rusthuisbewoners
 • Palliatieve zorg
 • Gynaecologische problemen en onderzoeken zoals vragen rond anticonceptie, uitstrijkje, infecties enz.
 • Kleine ingrepen zoals wegname van een huidletsel of ingegroeide teennagel
 • Wondhechting en wondzorg
 • Behandeling van wratten
 • Spirometrie
 • Vaccinaties en reisadvies

Constant Permekelaan 44A, 8490 Jabbeke

Praktijkafspraken

Wij appreciëren het enorm als u deze afspraken probeert na te leven. Zo kunnen wij u een optimale zorg bieden.

 • Afspraken
  • Alle raadplegingen zijn op afspraak. Dit kan u online zelf inboeken of telefonisch via 050/69 03 08. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, kan de praktijkassistente vragen naar de reden van uw oproep. Zij zijn net als de artsen gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Indien er online geen afspraken meer open staan, kunt u ons voor dringende zaken uiteraard steeds telefonisch bereiken op 050/69 03 08. We houden dagelijks nog momenten geblokkeerd voor dringende zaken.
  • Annulaties gebeuren minstens vier uur voor de afspraak. Bij laattijdige annulatie of niet nakomen van de afspraak, wordt een verzuimvergoeding van 15 euro aangerekend. Een afspraak kan online of telefonisch geannuleerd worden. Annuleren via e-mail is niet mogelijk. 
  • Om goede zorgen te bieden, vragen wij u om voor elke persoon één afspraak te maken. Indien u met meerdere personen komt, gelieve ook voldoende tijd te boeken. Twee personen betekent dus twee afspraken.
  • Wij voorzien graag meer tijd voor zwangerschapsopvolging, verzekeringsonderzoeken, preoperatieve onderzoeken en psychische problemen. Bij voorkeur worden dergelijke afspraken dus telefonisch geboekt.
 • Voorschriften en attesten
  • Bij elke consultatie proberen wij voldoende voorschriften te voorzien tot een volgende afspraak. Sinds de invoering van de GDPR-wetgeving is het klaarleggen van voorschriften immers beperkt. Dit kan daarom niet telefonisch geregeld worden.
  • Voor het invullen of afleveren van attesten zoals werkongeschiktheid, vertrouwelijke documenten, verwijsbrieven, verzekeringsattesten… vragen wij u om een afspraak te maken en de nodige documenten mee te brengen. Zo kunnen wij dit met u overlopen en krijgt u het attest onmiddellijk terug mee.
  • Attesten die niet stroken met de werkelijkheid worden niet opgesteld. Het is dus nutteloos en ongepast ernaar te vragen.
 • Resultaten van onderzoek
  • U kan uw laboresultaat bekomen door onze praktijkassistente persoonlijk op te bellen tijdens de openingsuren van het onthaal. Zij zal u de met de arts overlegde info doorgeven of indien nodig een nieuwe afspraak met de arts maken. De praktijkassistente is net als de artsen aan beroepsgeheim gebonden.
  • Verslagen van de specialist en beeldvorming (echo, MRI, RX…) worden meegedeeld op consultatie. Zo kunnen wij voldoende tijd vrij maken om de resultaten met u te bespreken en vragen te beantwoorden.

Binnen onze groepspraktijk willen we samen met u werken aan uw gezondheid, in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. We streven steeds naar een oplossing op maat. Om dit te bereiken werken we nauw samen zowel de artsen onderling als met andere zorgverleners (kinesist, diëtiste, psychotherapeut, thuisverpleging, …). Daarnaast overleggen we regelmatig met specialisten en verwijzen we u zo nodig naar hen door.

Huisbezoeken

Op de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom vragen we om, indien mogelijk, op consultatie te komen. Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk kan verplaatsen (hoogbejaard, ernstig ziek, ….), kan u telefonisch een huisbezoek aanvragen (graag voor 10 u). Voor de organisatie van de huisbezoeken werken wij met een beurtrolsysteem. Wij kunnen u niet steeds garanderen dat uw huisarts naar keuze kan langskomen voor huisbezoeken die op de dag zelf worden aangevraagd. Veelal kan de arts niet exact voorspellen op welk tijdstip hij/zij zal langskomen. Dit hangt immers af van de dringendheid en de haalbaarheid.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het beheer van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een betere kwaliteit van de zorg. Sluit daarom een GMD af bij uw huisarts. Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door de huisarts naar bepaalde specialisten. Deze voordelen gelden bij alle artsen van de praktijk. Een GMD afsluiten is kosteloos. Met uw toestemming zal het secretariaat uw identiteitskaart inlezen en via een beveiligd digitaal platform van de overheid (‘e-Health’) uw GMD bij het ziekenfonds in orde brengen. Voor kinderen kan ook de ISI+ kaart gebruikt worden. U hebt recht op inzage in uw dossier en u kan, wanneer u dit beslist heeft, vragen om het door te geven aan een andere huisarts.

NUTTIGE INFO

Telefoonnummers

Wachtdienst

1733

Europees noodnummer

112

Brandwondencentrum

02 268 62 00

Antigifcentrum

070 245 245

Zelfmoordlijn

1813

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

02 477 60 60

Druglijn

078 15 10 20

Kinder- en jongerentelefoon

078 15 14 13

Anonieme alcoholisten

03 239 60 60

Seksualiteit en zwangerschap

Gezondzwangerworden.be

Bevolkingsonderzoek

De overheid steunt het vroegtijdig opsporen van borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker. Deze tumoren kunnen vroegtijdig opgespoord worden door niet-invasieve onderzoeken. U kunt zelf al een kijkje nemen of u in de leeftijdsgroep voor screening zit en wat het onderzoek precies inhoudt. Indien u vragen heeft of twijfels, nodigen wij u graag uit op consultatie om dit te bespreken.

Interessante links

Vaccinnet

Voor het opvragen van uw vaccinnatiestatus of die van uw kinderen.

Rouw- en verliescafé

Lotgenotencontact bij partnerverlies

Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid

Op onderstaande link kunt u correcte informatie vinden betreffende verschillende ziektes en aandoeningen. Indien u over deze informatie nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen op consultatie.

Reisinformatie

Op onderstaande webpagina’s kunt u correcte informatie vinden betreffende verschillende ziektes en aandoeningen. Indien u over deze informatie nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen op consultatie. Gaat u binnenkort op vakantie en wilt u nagaan welke vaccinaties u nodig heeft en welke voorzorgen u moet nemen, bekijk dan alvast volgende website en maak een afspraak zodat wij deze informatie met u kunnen overlopen.

Overloop uw reisapotheek met uw arts en ga na welke medicatie voor u noodzakelijk is op vakantie.

Middelenmisbruik / verslaving

Sportkeuring

Bij intensief sporten of bij inschrijven in een sportclub wordt af en toe gevraagd een medisch attest te laten invullen door uw huisarts. Indien u langskomt, vragen wij u om vooraf op www.sportkeuring.be de vragenlijst in te vullen en deze afgedrukt mee te brengen.

Zo kunnen wij gericht dit medisch onderzoek uitvoeren en ondertekenen wij uw formulier indien geen problemen.

Shopping Basket