covid-19 info

Stappenplannen

Updates

Vaccinatie

Beste patiënt(e),

Personen van 65 jaar of ouder (of die dit jaar nog 65 jaar worden) behoren sowieso tot de groep die als eerste zal worden uitgenodigd voor een vaccin tegen COVID-19. Indien u jonger bent dan 65 en wil weten of u tot de risicogroep behoort die voorrang krijgt op het vaccin, mag u contact opnemen met ons onthaal.

Voor meer interessante informatie rond de vaccins verwijzen wij u graag naar de website www.laatjevaccineren.be

Indien u tussen de 45 en 64 jaar bent en denkt in aanmerking te komen voor een vervroegd vaccin omwille van obesitas (BMI > 30), mag u onderstaand formulier invullen. Gegevens die we nodig hebben zijn: lengte, gewicht en BMI.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbZE3eyJ5nadVmdCsAmDK4q_cAqcuMoG0vcrZJn5JxzTNP1w/viewform?usp=sf_link

Uw BMI kan u berekenen met de formule: gewicht (kg) / (lengte (m) x lengte (m))
of op de site https://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bmi

Wij plaatsen deze gegevens in uw dossier zodat iedereen een uitnodiging krijgt op het juiste moment.
Indien u vragen heeft rond uw gewicht, mag u gerust een afspraak maken om dit te bespreken met een van de artsen.

Heropflakkering Corona-infectie (update 28 / 7 /2020)

Omwille van een stijging in het aantal COVID-19 besmettingen, neemt de praktijk ook opnieuw extra maatregelen. Vanaf heden zullen patiënten met infectieklachten gezien worden in aparte COVID- blokken vanaf 18u ‘s avonds. Dit om het contact met andere patiënten te vermijden. Hierdoor kunnen andere medische klachten gezien worden op een veilige manier in voor- en namiddag.

Als u dus infectie-symptomen heeft (koorts, spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoest, misselijkheid, diarree, verminderd smaak-of geurvermogen), hoe miniem ook, vragen wij u ons secretariaat op te bellen. Een arts zal u later terugbellen en met u afspreken wat er, volgens de laatste richtlijnen, dient te gebeuren.

Vervolg heropstart "gewone" zorg (update 26/5)

Ondertussen zijn we enkele weken verder en komt de werking van de praktijk terug op gang.

Voor uw en onze veiligheid blijven we echter de veiligheidsrichtlijnen nauwgezet toepassen. Dit houdt in dat patiënten om het half uur gezien worden om tussendoor de ruimte te kunnen ontsmetten en verluchten. Op deze manier kunnen we echter niet aan hetzelfde tempo werken als vroeger. Het is daarom voor ons niet meer haalbaar om nog op medische vragen te antwoorden die telefonisch of per mail gesteld worden. Enkel de patiënten met mogelijks COVID-19 symptomen zullen telefonisch verder geholpen worden. Voor alle andere klachten vragen wij u een afspraak te maken voor een consultatie in de praktijk

Uw afspraak maakt u bij voorkeur online.  (opgelet, bij mogelijks COVID-19 symptomen moet er nog steeds telefonisch contact genomen worden!). Indien u online geen gepaste afspraak vindt, mag u ons uiteraard telefonisch contacteren. We kijken dan samen met u voor een geschikt moment. 

Om de wachttijden te beperkten komt Dr. Evelyn Winne ons terug een handje helpen. 

Vanaf 4 mei veilige heropstart van de “gewone” zorg

Vanaf 4 mei mogen wij ook de niet dringende patiëntenzorg hervatten. Onze eerste bezorgdheid is jullie en onze gezondheid. Daarom zullen we dit stapsgewijs herstarten. In de eerste fase zal het daarom nog niet mogelijk zijn om online afspraken te maken. Meld u TELEFONISCH aan, liefst tussen 8.00 en 11.00 uur.

Als u COVID-19 symptomen heeft (koorts, verkoudheid, keelpijn, hoest, spierpijn, diarree, verminderd smaak-of geurvermogen), hoe miniem ook, dient u dit zeker te vermelden aan ons secretariaat. Een arts zal u dan opbellen en met u afspreken wat er, volgens de laatste richtlijnen, dient te gebeuren. 

Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden willen we u vragen om de volgende richtlijnen te respecteren:

  • Kom alleen naar uw afspraak of met maximum 1 niet-zieke begeleider indien dit noodzakelijk is.
  • Draag een mondmasker waarmee u uw mond en neus bedekt van zodra u de praktijk binnenkomt. Ook de eventuele begeleider dient dit te doen. Als u geen stoffen masker heeft kan een sjaal eventueel ook.
  • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen van de praktijk. Er is ontsmettende handgel voorzien.
  • We streven voor een zo leeg mogelijke wachtzaal. Houd afstand van andere aanwezige personen. Kom stipt op tijd, niet te vroeg en niet te laat. (U kan eventueel in uw auto wachten tot het uw beurt is).
  • Beperk wat u meebrengt naar de praktijk en probeer zo weinig mogelijk aan te raken (deurklinken worden enkel door de artsen vastgehouden).
  • Ga thuis naar toilet vooraleer u vertrekt. We vragen om het toilet in de praktijk enkel te gebruiken in uiterste nood.
  • Probeer de consultatie kort en bondig te houden. Dit beperkt de wachttijd voor anderen. De arts dient immers de consultatieruimte ook telkens te ontsmetten en te        ventileren tussen 2 patiënten.
  • Betaal bij voorkeur contactloos (bancontact of Payconiq), ook voor kleine bedragen.

Alle praktijkruimtes worden dagelijks grondig gepoetst en na elke patiënt ontsmet.

De werkschema’s van de artsen veranderen van week tot week (de artsen worden oa. ook ingeschakeld in het triagecentrum), waardoor het niet mogelijk is om lang op voorhand een consultatie vast te leggen. Hierdoor kan het ook zijn dat u mogelijks niet terecht kan bij uw gebruikelijke arts.

Dank voor uw medewerking. We doen dit voor elkaar.

Shopping Basket